מפנה את החניה שלך?
אורחים שלך צריכים חניה?

הזן את כתובתך והצטרף לקהילת החונים/חונות.

יוצאים עם הרכב מהחניה ורוצים להשאיל אותה לאחד השכנים, שצריך אותה?

העמידו את החניה להשאלה בימים ובשעות שהיא פנויה, עכשיו או יותר מאוחר.

כאשר אתם תצטרכו חניה, יהיה מי שיציע לכם את שלו.

באים אליכם אורחים והם לא מוצאים חניה?

חפשו חניה, מבין החניות שהועמדו להשאלה, בתאריך ובשעות שאתם צריכים.

אם לא קיימת כרגע חניה זמינה בקשתכם תתפרסם ויימצא מי שישאיל לכם.